Best practiceMaximaal productie-uren maken

“Alles wat we onbemand kunnen produceren, maken we op deze machines. Daarmee maken we een operator vrij om aan een andere machine te werken.”
3 december 20183 min

Maximaal de productiecapaciteit benutten: dat is voor Rokem de insteek als het om automatisering gaat. Daarom beladen de beide robotlaadsystemen van RoboJob ook overdag de bewerkingscentra, al is het maar een serie die slechts enkele uurtjes loopt. “Dan is de CNC-operator vrij om een andere machine in te stellen of een enkelstuks te maken”, zegt Chris van den Hoven van Rokem.

 

Mill-Assist laadsystemen van RoboJob lopen bij Rokem ook overdag onbemand

Sinds Jan van den Hoven in 2006 Rokem heeft overgenomen, heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een toeleverancier van precisie-onderdelen voor uiteenlopende sectoren. Daarbij zoekt het voornamelijk de hoogwaardige technische producten. Vier jaar geleden heeft Rokem de eerste machines gerobotiseerd, twee jaar geleden zijn er twee Mill Assist robotlaadsystemen van RoboJob bijgekomen. Deze staan tegenwoordig aan de beide Victor AX350 5-assig simultaan bewerkingscentra. “Ons voornaamste doel is méér productiecapaciteit creëren en man-uren beschikbaar te stellen”, zegt Chris van den Hoven, office en salesmanager. “Onze output moest omhoog en dat kan alleen als je meer productie-uren maakt.”

 

Operator-onafhankelijk

De bewerkingscentra die door de beide RoboJob systemen worden beladen, lopen zowel s’nachts als overdag onbemand.  “Alles wat we onbemand kunnen produceren, maken we op deze machines”, zegt Chris van den Hoven. “Daarmee maken we een operator vrij om aan een andere machine te werken.” De toeleverancier uit Nieuwegein hanteert dan ook geen starre regels over batchgrootte en bewerkingstijden bij de afweging of een product onbemand wordt gemaakt. Daarbij spelen de zeer korte omsteltijden van de Mill Assist van RoboJob een belangrijke rol. Chris: “Als je het werk goed voorbereidt, kunnen de omsteltijden zeer kort zijn. Het gebeurt wel dat een operator tussendoor een korte order bewerkt en dan ’s middags de machine weer omstelt voor de avond en de nacht.” Want in principe draaien de twee bewerkingscentra met de RoboJob systemen ’s nachts altijd door, net zoals in het weekend.

 

Andere skills

Onbemand verspanen betekent in de praktijk dat er van de CNC-operators een andere benadering in de productiestrategie wordt vereist. Andere vaardigheden en kennis worden gevraagd. “Verspanen of onbemand verspanen zijn wezenlijk verschillend. Zodra je onbemand gaat verspanen, is het voornaamste doel hoe je de machine zolang mogelijk kan laten lopen. “Het gaat dan niet altijd meer niet om de snelste bewerkingstijd, maar om de continuiteit van het productieproces.” Alle condities waaronder; machine, tooling en opspantechnieken dienen perfect op elkaar afgestemd te zijn. Die kennis wordt in nagenoeg geen enkele reguliere CNC-opleiding geleerd, merkt men bij Rokem. Daarom doet het bedrijf zelf veel aan opleidingen voor de medewerkers. Ze worden gestimuleerd zich nieuwe kennis en technologie eigen te maken, deels ondersteund door de leveranciers. Medewerkers zijn ook flexibel inzetbaar aan meerdere machines. Het principe man-machine heeft Rokem al lang losgelaten. “Die manafhankelijkheid kun je je tegenwoordig niet meer permitteren.”

 

Andere CNC-operator

Automatisering en vaardigheden van personeel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Investeren in machines en opleiding horen bij Rokem bij elkaar. “Als je wilt innoveren en meegaan in de toekomst, moet je investeren”, zegt Chris. “Uiteindelijk gaat het tegen je werken als je niet investeert”, meent Chris. Voor haar hoort daar ook investeren in de nieuwe kennis en vaardigheden van de medewerkers bij.  Je kunt wel van een DAF naar een Tesla overstappen, maar het personeel moet wel de vaardigheden bezitten om deze stap te kunnen maken”, zegt Chris. Het gat tussen wat de praktijk vraagt en wat de reguliere opleidingen afleveren, blijft namelijk groot. “Een aantal reguliere opleidingen leiden eigenlijk op voor ontslagbrieven.” Chris geeft toe dat het hard klinkt, maar het is de realiteit. “Het werk dat de jongeren in een aantal reguliere opleidingen leren, zal niet toereikend zijn om een gedegen CNC Operator te kunnen worden. Het niveau wat ze uiteindelijk zullen bereiken zal vervangen worden door automatisering. Wij verwachten veel meer proceskennis en inzicht van onze operators.” Want daarmee moeten ze de machines en de robotsystemen zoals die van RoboJob zodanig weten te benutten, dat ze maximale productie-uren kunnen maken.

RoboJob

 

Hier klikken