Additive manufacturing3D printen als aanjager van duurzaamheid

3D printen kan een aanjager zijn voor duurzaamheid, zegt Rob Idenk van HP Nederland
7 december 20183 min

3D printen draagt bij aan duurzaamheid. We zijn hiermee in staat om functioneel minstens gelijkwaardige, zo niet betere producten te maken, met minder materiaalverbruik en significant lagere CO2 uitstoot.

3D printen biedt veel kansen als het om digitalisering van de samenleving en duurzaamheid gaat: minder verbruik van grondstoffen; lichtere producten; lagere CO2-emissie doordat de logistieke keten korter wordt omdat we dichterbij de eindgebruiker produceren. “In combinatie met digitalisering en de verandering van de supply chains door het verleggen van het ontkoppelpunt, biedt 3D printen een enorme kans op duurzame groei in Nederland”, zegt Rob Idink, Managing Director HP Inc. Nederland.

 

Drie jaar geleden is HP voor het eerst op de markt gekomen met Multi-Jet Fusion printtechnologie. Een technologie die qua snelheid, betrouwbaarheid en prijs moet zorgen voor een snellere acceptatie van 3D printen door de industrie. Qua verkoopaantallen zaagt het Amerikaanse concern aan de stoelpoten van de bedrijven die jarenlang de additive manufacturing markt hebben gedomineerd. Binnenkort komt er ook nog eens de 3D metaalprinter Metal Fab bij. Voor HP Inc., de afgesplitste tak waarin sinds drie jaar de computing- en printing activiteiten zijn ondergebracht, is 3D printen een van de groeimarkten.

 

Kansen voor Nederland

Voor de Nederlandse maakindustrie komen er kansen, is zijn overtuiging. 3D printen en de digitalisering van productieketens sluiten namelijk naadloos aan bij de duurzaamheidstransitie die Nederland gaat maken. “3D printen draagt bij aan duurzaamheid. We zijn hiermee in staat om functioneel minstens gelijkwaardige, zo niet betere producten te maken, met minder materiaalverbruik en significant lagere CO2 uitstoot. Daarnaast verschuift het ontkoppelpunt richting de eindgebruiker, gaan we werken met virtuele voorraden en hebben we minder transportbewegingen nodig”, verduidelijkt Rob Idink. Bovendien kun je bij 3D printen producten topologisch optimaliseren, zodat je nog minder materiaal en energie nodig hebt. “Topologie is ook een stap naar duurzaamheid: minder afval, lager gewicht, minder CO2 in het transport.” Als je dit doorrekent, dan wordt de CO2-emissie beduidend lager als de maakindustrie veel meer gaat 3D printen. Dat vertaalt zich komende jaren, als de kosten van CO2-rechten stijgen, in lagere kosten per product. “Dan wordt de businesscase van 3D printen alleen maar sterker.” Voor Rob Idink staat het dan ook buiten kijf dat 3D printen een aanjager zal zijn voor duurzaamheid en verdere digitalisering van de van de samenleving. Hij gelooft tegelijkertijd dat 3D printen een einde maakt aan de offshoring en nearshoring trend, die ook in Nederland veel werk heeft doen verdwijnen naar lage lonen landen. Met modellen als distributed manufacturing en 3D printerfarms zijn we straks veel beter in staat om lokaal te produceren. “3D printen biedt de kans om werkgelegenheid terug naar Nederland te halen.”

 

Ook export profiteert

Het bewustzijn rond verduurzaming en de circulaire economie groeit, merkt hij zowel in zijn rol als managing director van HP Inc., alsook in zijn bestuurswerk voor Nederland ICT. “Qua duurzaamheid zijn de doelstellingen voor Nederland concreet.” De mogelijkheden die dit biedt zijn echter nog onvoldoende bekend. De vertaalslag van duurzaamheidsdoelen naar wat dit betekent en welke kansen dit biedt, moet nog gemaakt worden. “Het gaat om de toepasbaarheid van de technologie naar segmenten en bedrijfskolommen.” Hij denkt dat zelfs de export van de BV Nederland hiervan kan profiteren. Rob Idink pakt een beenprothese, ontwikkeld door een Nederlandse zorginstelling zodat je de prothese makkelijk kunt personaliseren en 3D geprint op de MultiJet Fusion printer door Hulotech. “Niemand houdt de bedrijven tegen om dit Europees uit te rollen.”

Lees het complete interview met Rob Idink in 3D Print magazine

Hier klikken